DO DUCHA ŚWIĘTEGO

  • ZA KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW

Duchu Święty Stworzycielu, przybądź z pomocą Kościołowi powszechnemu, wspieraj go i utwierdzaj mocą z wysoka przeciw napaściom nieprzyjaciela. Swoją miłością i łaską odnów dusze Twych sług, których namaściłeś, aby w Tobie chwalili Ojca i Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

 

  • CODZIENNA MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO BETAŃSKIEJ MISJI WSPIERANIA KAPŁANÓW

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów (ks… wymieniamy imię kapłana).

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów .

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Boży, spraw by kapłani, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzam Ci serca kapłańskie: ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Amen.