DO MATKI BOŻEJ

  • DO MARYI – MATKI BOŻEJ KAPŁANÓW

 

Maryjo, Matko Chrystusa-Kapłana

Matko kapłanów na całym świecie,

Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób

bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna

Przez całe swoje ziemskie życie pomagałaś Jezusowi,

a teraz wstawiasz się za nami w niebie.

Błagamy Cię, módl się za kapłanów!

Módl się do Ojca Niebieskiego, “by posłał robotników na żniwo swoje”.

Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów,

którzy będą udzielać nam sakramentów,

będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa,

i uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi!

Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca,

by dał kapłanów, jakich nam potrzeba,

bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić,

Uproś nam kapłanów, którzy będą święci. Amen.

 

  • DO MARYI – MATKI KAPŁANÓW

 

Maryjo, Matko Chrystusa,

Matko kapłanów i Królowo Apostołów,

przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by zawierzyć Tobie

kapłaństwo naszych synów i braci, przyjaciół i tych,

z którymi dzięki ich pracy łączą nas więzy serdeczne.

Dziękujemy przez Ciebie, Matko, dobremu Bogu

– za ich posługę,

– za przepowiadanie Dobrej Nowiny,

– za codzienny cud miłości na ołtarzach świata,

– za pośrednictwo w dziele pojednania i przebaczenia,

– za obecność w chwilach cierpienia i przejścia z tego świata do domu Ojca,

– za ich modlitwę i wiarę,

– za pielgrzymowanie wersetami brewiarzy w stronę ludzkich spraw…

Matko kapłanów, nasza Matko, Tobie zawierzamy każdego z nich

– niech trwają w jedności z Chrystusem.

Amen.