Koronka za kapłanów

Najdroższy Jezu, zanurzam się w Twoim Sercu pełnym miłości i zawierzam Ci Ojca Świętego i księży biskupów.

  • Ojcze nasz…
  • Przez wstawiennictwo świętego Proboszcza z Ars, daj Twoim kapłanom serce podobne do Serca Twego.
  • Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca naszego według Serca Twego.

Najdroższy Jezu, zanurzam się w Twoim Sercu pełnym miłości i zawierzam Ci kapłanów utrudzonych pracą.

Najdroższy Jezu, zanurzam się w Twoim Sercu pełnym miłości i zawierzam Ci kapłanów prześladowanych.

Najdroższy Jezu, zanurzam się w Twoim Sercu pełnym miłości i zawierzam Ci spowiedników i kierowników duchowych.

Najdroższy Jezu, zanurzam się w Twoim Sercu pełnym miłości i zawierzam Ci misjonarzy i rekolekcjonistów.

Najdroższy Jezu, zanurzam się w Twoim Sercu pełnym miłości i zawierzam Ci kapłanów chorych i starszych wiekiem.

Najdroższy Jezu, zanurzam się w Twoim Sercu pełnym miłości i zawierzam Ci kapłanów dręczonych rozmaitymi pokusami.

Najdroższy Jezu, zanurzam się w Twoim Sercu pełnym miłości i zawierzam Ci kapłanów przeżywających kryzysy swojego powołania.

Najdroższy Jezu, zanurzam się w Twoim Sercu pełnym miłości i zawierzam Ci kapłanów katechizujących dzieci i młodzież.

Najdroższy Jezu, zanurzam się w Twoim Sercu pełnym miłości i zawierzam Ci diakonów, kleryków i powołanych do Twojej służby.

Na zakończenie:

Chwała Ojcu x 3

Św. Janie Mario Vianney’u – módl się za nami.

 

Imprimatur Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo nr 1846/6.7/2017 z dnia 04.10.2017 r.