Modlitwy św. Jana Marii Vianeya

  • MODLITWA KAPŁANA

Kocham Cię, o mój Boże i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię  aż do ostatniego tchnienia mego życia.

Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez miłości do Ciebie.

Kocham Cię, o Boże mój, i pragnę nieba jedynie dla szczęścia doskonałego kochania Ciebie.

Kocham Cię, o mój Boże, I lękam się piekła jedynie dlatego, że nie ma w nim tej słodkiej pociechy kochania Ciebie.

O Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem.

Ach! Uczyń mi tę łaskę cierpienia z miłości do Ciebie i kochania Cię w cierpieniu, i spraw, bym oddał ducha kochając Cię i czując, że Cię kocham.

Im bardziej jestem końca, tym bardziej Cię błagam, byś zwiększył i udoskonalił moją miłość.

I tak niech się stanie. Amen.

 

  • ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEGO

Święty Janie Mario Vianneyu, z podziwem wspominamy twoje oderwanie się od rzeczy doczesnych, głęboką pokorę i akceptację upokorzeń; twoje męstwo w przeciwnościach i atakach szatana; twoją czystość, zjednoczenie z Bogiem i miłość do Eucharystii; twoje współczucie dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla chorych, ubogich i grzeszników. Przyjdź z pomocą kapłanom w dążeniu do nabycia tych cnót, którymi ty na co dzień żyłeś, tak, aby mogli stać się kapłanami według Bożego Serca. Amen.