Modlitwy św. Jana Pawła II

  • MODLITWA ŚWIĘTEGO

Panie, Ty pragnąłeś zbawić ludzi i dlatego założyłeś Kościół jako wspólnotę braci zjednoczonych w Twojej miłości. Nie przestawaj nawiedzać nas i powoływać tych, których wybrałeś, aby byli głosem Twojego Ducha Świętego, zaczynem społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego.

Wyjednaj nam u niebieskiego Ojca duchowych przewodników, których potrzebują nasze wspólnoty: prawdziwych kapłanów żywego Boga, którzy oświeceni Twoim słowem, będą umieli mówić o Tobie i uczyć innych, jak rozmawiać z Tobą.

Pozwól wzrastać swojemu Kościołowi, mnożąc w nim osoby konsekrowane, które powierzają wszystko Tobie, abyś Ty mógł wszystkich zbawić. Niech nasze wspólnoty sprawują ze śpiewem i uwielbieniem Eucharystię jako ofiarę dziękczynienia za Twoją chwałę i dobroć, niech wychodzą na drogi świata, aby głosić radość i pokój – cenne dary Twojego zbawienia.

Spójrz, o Panie, na całą ludzkość i okaż miłosierdzie tym, którzy szukają Cię przez modlitwę i prawe życie, ale jeszcze Cię nie spotkali: objaw się im jako Droga, która prowadzi do Ojca, jako Prawda, która wyzwala, jako Życie, które nie ma końca. Pozwól nam, Panie, żyć w Twoim Kościele w duchu wiernej służby i całkowitego poświęcenia, aby nasze świadectwo było wiarygodne i owocne.

Amen.

 

  • ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEGO

Dobry Ojcze, dzięki kapłanom głoszącym Dobrą Nowinę, celebrującym liturgię i udzielającym sakramentów jesteś blisko mnie. To przecież przez ich posługę i wypowiadane przez nich słowo przeistoczenia Twój Syn, Jezus Chrystus, staje naprzeciw mnie żywy, prawdziwy. To dzięki nieustannej modlitwie braci i sióstr zakonnych spływa na nas cały zdrów Twoich łask.

Święty Jan Paweł II napisał, że “każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicę, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: “Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15,16). Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża wsłuchującego się w Twój głos, proszę Cię, Ojcze, o święte powołania kapłańskie i zakonne. Proszę, aby ci, do których skierujesz zaproszenie do stanu duchownego, nie wahali się, ale umieli z radością na nie odpowiedzieć. Ci zaś, którzy pójdą za Twoim głosem, niech będą świętymi, by trwał owoc ich pracy apostolskiej.

Amen.