Modlitwa na podstawie “Dzienniczka” św. s. Faustyny Kowalskiej

O Jezu mój, proszę  Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha Swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie.

Jezus, daj nam świętych kapłanów, Ty Sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie  zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz.

Jezu, Oblubieńcze mój najukochańszy, proszę Cię o triumf Kościoła, o błogosławieństwo dla Ojca Świętego i całego duchowieństwa, o łaskę nawrócenia grzeszników zatwardziałych, o szczególne błogosławieństwo proszę Cię, Jezu, dla kapłanów, u których będę się spowiadać w życiu,

(por. Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej, nn. 1052 i 240)